Nadácia Yves Rocher
Institut de France

Nadácia Yves Rocher, priekopník v presadzovaní humánnej ekológie, chráni biologickú diverzitu zanechaním pozitívnej stopy.

Zem žien

Podpora žien venujúcich sa ekologicky prospešným aktivitám, to je ocenenie Zem žien. Doteraz získalo toto ocenenie 325 žien z 50 zemí sveta.

Saďme spolu pre planétu

Lesy majú niekoľko dôležitých úloh: regulujú podnebie, prispievajú ku kolobehu vody, chránia a udržujú kvalitu pôdy, vytvárajú miesta k životu najrôznejších rastlinných a živočíšnych druhov, predstavujú bohatú a vzácnu biodiverzitu ale aj zdroj obživy a stavebného materiálu pre ľudí. V spolupráci s nevládnymi neziskovými organizáciami, špecializujúcimi sa na zalesňovanie, vysádza Nadácia Yves Rocher stromy v 27 krajinách sveta.

 

Fotografie, ľudia
a príroda

Zachycovanie nezabudnuteľných okamihov pomocou unikátnych fotografií: Nadácia Yves Rocher podporuje fotografov a akcie, ktoré kladú dôraz na zobrazenie súčasného stavu sveta.

Rastliny a biodiverzita

Nadácia Yves Rocher chráni rastlinný svet a biodiverzitu podporovaním vedcov a botanikov, ktorí sa zasadzujú o ochranu rastlinného sveta.

Táto stránka využíva k poskytovaniu služieb cookies v súlade s Politikou používania cookies.

Zistiť viac